Planning ZuiderHoeven

Deze planning zal in de komende periode worden geactualiseerd aan de hand van de ontwikkelingen.

Interesse

Aanmelding via de website als belangstellende

Indicatie:
Doorlopend

Woonwens enquête

De belangstellenden die zich hebben ingeschreven worden middels een digitale enquête gevraagd wat hun woonwensen zijn.

Indicatie:
Tot derde kwartaaal 2016

Resultaten enquête communiceren

Via een digitale nieuwsbrief worden de resultaten gecommuniceerd naar alle belangstellenden.

Het ontwerp

Het architectonisch ontwerp voor ZuiderHoeven is ontworpen door Jos van Eldonk van het architectenbureau Soeters van Eldonk. Het ontwerp van de openbare inrichting is ontworpen door Martine van Vliet van landschapsbureau Loos van Vliet (o.a. Tudorpark).

Indicatie:
Start eerste kwartaal 2016 doorlopend

Overeenstemming ontwerp gemeente Haarlemmermeer

De ontwerpen van zowel de openbare inrichting als de woningen worden ter toetsing aan de gemeente Haarlemmermeer voorgelegd en door een commissie beoordeeld. De opmerkingen van de commissie worden in de definitieve ontwerpen verwerkt. Hiermee zijn de ontwerpen definitief en kan de omgevingsvergunning (voormalige bouwvergunning) aangevraagd worden. Voorafgaand aan de verlening van een omgevingsvergunning dient het bestemmingsplan onherroepelijk te zijn. Het bestemmingsplan is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 onherroepelijk.

Indicatie:
Eerste kwartaal 2017

Omgevingsvergunning [bouwvergunning]

De omgevingsvergunning is afgegeven op 18 mei 2017. Na afgifte van de vergunning volgt een wettelijke bezwaar- en beroepstermijn van 6 weken. Indien er geen zienswijzen worden ingediend verkrijgt de vergunning een onherroepelijke status. Aansluitend zal dan worden gestart met de grondwerkzaamheden, waaronder het bouwrijp maken en vervolgens met de bouw van de woningen.

Indicatie:
Eerste kwartaal 2017

Start inschrijving woningvoorkeur

Medio november 2016 tijdens de woningmarkt Haarlemmermeer willen wij starten met de inschrijving woningvoorkeur. Kandidaten die zich vóór 15 oktober 2016 hebben aangemeld op de website en een woningvoorkeur hebben aangegeven zullen een voorrangspositie krijgen tijdens de start verkoop en toewijzing van de woningen.

Indicatie:
November 2016

Start verkoop

Wij verwachten in begin eerste kwartaal van 2017 te starten met de verkoop van de woningen. Na afloop van de inschrijftermijn van ca. 10 dagen zullen de woningen worden toegewezen door het verkoopteam. De online rekentool van Hetkangewoon zal onderdeel uitmaken van de inschrijving. Op het inschrijfformulier is de toewijzingsprocedure omschreven.

Indien een woning aan u is toegewezen, ontvangt u een uitnodiging voor een verkoopgesprek. Aan het eind van dit gesprek zal een afspraak worden gemaakt voor de ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst. Deze afspraak is ongeveer één week na het verkoopgesprek.

Indicatie:
Eerste kwartaal 2017

Start bouw

Nadat de opschortende voorwaarden in de koop- en aannemingsovereenkomst zijn vervuld (zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning en het behalen van 70% voorverkoop) zal de bouw van de woningen naar verwachting in september van 2017 starten.

Indicatie:
Derde kwartaal 2017

Oplevering van de woningen

In het geval dat de bouw in september van 2017 start is het de prognose dat de eerste woningen in het derde kwartaal van 2018 opgeleverd kunnen worden.

Indicatie:
Derde kwartaal 2018